Home LCR

Fotobalk.jpg


DE KWALITEIT VAN UW REIZIGERSADVIES


Het LCR stelt de landelijke richtlijnen op voor gezondheids- en vaccinatieadviezen met betrekking tot de reizigersadvisering. Daarnaast werkt het LCR ook aan het verbeteren van de kwaliteit van de reizigersadvies- en vaccinatiebureaus in Nederland. Het LCR heeft een aantal voorwaarden opgesteld die betrekking hebben op de kwaliteit van de reizigersadvisering. Hierbij valt te denken aan de deskundigheid van het personeel, het beheer en toezicht op de voorraad van vaccins, de procedures tijdens een spreekuur/consult en welke wetten van toepassing zijn bij de uitvoering van de reizigersadvisering. Uitgebreide informatie over deze Kwaliteitsvoorwaarden vindt u op de website voor professionals.


Hoe wordt de kwaliteit van reizigersadvisering bij vaccinatiebureaus en huisartsen bepaald?

 • Abonnement op de landelijke richtlijnen
  Vaccinatiebureaus en huisartsen die reizigersadvisering aanbieden, kunnen een abonnement op de landelijke richtlijnen afsluiten bij het LCR. Abonnees ontvangen dan alle actuele informatie over vaccinatie- en malaria adviezen per land, overige beschermende maatregelen en informatie over uitbraken (epidemieën) van wereldwijde ziekten. Zij kunnen ook contact opnemen met het LCR mochten zij vragen hebben over de richtlijnen of over gezondheidssituaties in de wereld. Het LCR is het expertisecentrum voor de reizigersadvisering en geeft de landelijke richtlijnen op dit gebied uit voor Nederland. Welke vaccinatiebureaus en huisartsen een abonnement hebben op de landelijke richtlijnen van het LCR ziet u hier 
   
 • Deskundigheid van het personeel
  In de algemene opleiding voor artsen en verpleegkundigen wordt niet of nauwelijks aandacht besteed aan ziekten die in het buitenland voorkomen of het adviseren over gezondheidsrisco’s aan reizigers. Er zijn opleidingen die voor deze professionals (artsen en verpleegkundigen) speciaal scholing aanbieden. Voor deze opleidingen heeft het LCR kwaliteitsnormen opgesteld. Wanneer een professional scholing heeft gevolgd kan hij/zij zich inschrijven in het LCR Kwaliteitsregister. Hiermee wordt aangetoond dat de arts en of verpleegkundige voldoet aan de opleidingsnormen zoals gesteld in de Wet publieke gezondheid (Wpg) en hiermee het officiële stempel mag gebruiken voor de gele koorts vaccinaties. Bij adressen is van ieder vaccinatiebureau of huisartspraktijk te zien of de arts(en) en/of de verpleegkundige(n) geregistreerd staan in het LCR Kwaliteitsregister.  

 • Certificering van de vaccinatiebureaus
  Vaccinatiebureaus die aan de LCR kwaliteitsvoorwaarden voldoen, kunnen zich laten certificeren volgens de normen van de Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ). HKZ gecertificeerde vaccinatiebureaus worden elk jaar door onafhankelijke certificerende beoordelingsinstituten gevisiteerd om te controleren of ze nog steeds aan de voorwaarden voldoen. Huisartsen kunnen ook HKZ certificering aanvragen of de praktijk laten certificeren volgens een kwalificatiesysteem speciaal voor huisartsen. Wilt u weten of een vaccinatiebureau of huisarts HKZ gecertificeerd is, dan is dat zien onder adressen.