Home LCR

 

Hieronder vindt u een overzicht van de laatste nieuwsberichten. Niet meer geldige berichten worden van de website verwijderd.


 • 30/10/2017: Stand van zaken: gele koorts in BraziliŽ

  De uitbraak van gele koorts in Brazilië is op 7 september 2017 geëindigd. Vanwege het verhoogde risico op de ziekte, gelden de tijdelijk gewijzigde vaccinatie adviezen nog steeds. Dit betekent dat ook voor de stad Rio de Janeiro vaccinatie wordt geadviseerd.  

   

  Gele koorts in Brazilië

  Gele koorts komt voor in bepaalde gebieden in Brazilië. De World Health Organization (WHO) houdt bij in welke gebieden er een risico bestaat op gele koorts. Voor deze gebieden wordt vaccinatie aanbevolen. Sinds december 2016 zijn er gevallen gemeld buiten de bekende risicogebieden in Brazilië. Voor deze gebieden wordt tijdelijk een vaccinatie aanbevolen. De stad Rio de Janeiro valt hier ook onder.  

   

  LCR advies

  Het LCR volgt de adviezen van de WHO. Vaccinatie wordt nog steeds aanbevolen voor de voormalige uitbraakgebieden. Deze adviezen zijn vooralsnog tijdelijk. Extra informatie kunt u ook vinden op de website van CDC.

   

   

 • 20/10/2017: Zikavirus: een update

  Zikavirus komt voor in Latijns-Amerika, Afrika en Azië. Het risico op een zikavirusinfectie is niet overal even groot. In Latijns-Amerika is dit risico groter dan in Afrika en Azië. Het zikavirus wordt overgedragen via muggen of door seksueel contact. Zwangere vrouwen of vrouwen met een zwangerschapswens wordt afgeraden om naar Latijns-Amerika te reizen.  

   

  LCR advies: zikavirus en zwangerschap

  Zikavirusinfectie in Latijns-Amerika

  - Aan zwangere vrouwen wordt afgeraden om naar gebieden in Latijns-Amerika te reizen.

  - Vrouwen met een zwangerschapswens wordt geadviseerd de zwangerschap uit te stellen tot één maand na terugkomst uit Latijns-Amerika. Er wordt geadviseerd om tot één maand na terugkomst een condoom te gebruiken.

  - Indien de mannelijke partner heeft meegereisd, wordt geadviseerd gedurende twee maanden na terugkomst een condoom te gebruiken. Het virus kan langer overleven in het sperma.  

   

  Zikavirusinfectie in Afrika en Azië

  Er bestaat een kleine kans op een zikavirusinfectie in Afrika en Azië. Zwangere vrouwen en koppels met een zwangerschapswens moeten zelf de afweging maken of ze dit kleine risico willen lopen. Als zij absoluut geen risico willen lopen dan gelden de adviezen zoals voor Latijns-Amerika.  

  Pas altijd zorgvuldig muggenwerende maatregelen toe. Zie hiervoor de folder ‘DEET op reis’

   

  Zwanger op reis naar de tropen

  Vrouwen zijn tijdens de zwangerschap kwetsbaarder voor infectieziekten. Dit geldt niet alleen voor zikavirusinfectie maar bijvoorbeeld ook voor malaria. Elke reis moet daarom goed worden afgewogen niet alleen vanwege een zikavirusinfectie. Zie voor meer informatie de folder ‘Zwanger en reizen’  

   

  De geschiedenis van het zikavirus

  Het zikavirus is voor het eerst in Oeganda waargenomen in 1947. Het virus heeft zich daarna verspreid over Afrika en Azië. Er werd gedacht dat een zikavirusinfectie een mild ziekteverloop had. De meeste mensen kregen nauwelijks ziekteverschijnselen. Meer informatie over het zikavirus vindt u hier.  

   

  Uitbraak in Latijns-Amerika

  In 2015 werd het virus voor het eerst waargenomen in Latijns-Amerika. Er ontstond een grote uitbraak. Veel mensen raakten besmet met het virus. Hierdoor werd duidelijk dat een infectie zeldzame, maar ernstige gevolgen kan hebben:

  - Een infectie kan zorgen voor neurologische verschijnselen zoals het Guillain-Barré syndroom.

  - Een infectie tijdens de zwangerschap kan zorgen voor neurologische afwijkingen bij het ongeboren kind. 

   

  Tijdens de uitbraak werd ook duidelijk dat het virus ook seksueel overdraagbaar is. Voorheen werd gedacht dat het uitsluitend via de mug werd overgedragen.  

  Het type zikavirus dat voorkomt in Latijns-Amerika verschilt van het type in Afrika en Azië. Waarschijnlijk is de kans op zeldzame en ernstige gevolgen van de ziekte in Latijns-Amerika groter.

   

   

 • 02/10/2017: Hepatitis A-vaccin tekort in Europa: vaccinatie-adviezen tijdelijk aangepast

  Door een toenemende vraag naar hepatitis A vaccins en het achterblijven van de productiecapaciteit is er in Europa een tekort ontstaan aan hepatitis A vaccin.   Het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering heeft de richtlijnen voor het krijgen van een hepatitis A vaccin daarom tijdelijk aangepast. Hiermee worden de nog beperkt beschikbare vaccins zo effectief mogelijk ingezet voor die reizigers die de hoogste risico’s lopen.  

  Aanpassingen:

  1)    Vaccinaties tegen hepatitis A bestaan uit een serie van twee of drie vaccins. Het eerste vaccin beschermt minimaal 1 jaar, hoogstwaarschijnlijk in ieder geval 3 jaar. Daarom wordt tijdelijk geen tweede vaccin geadviseerd als het eerste vaccin korter dan 3 jaar geleden is gegeven.

  2)    Van het gecombineerde hepatitis A en B vaccin worden normaal gesproken twee vaccins gegeven voor de reis. De meeste reizigers zijn na één vaccinatie voldoende beschermd tegen hepatitis A. Daarom wordt de tweede vaccinatie uitgesteld tot de voorraden in Nederland weer op peil zijn. 

  3)    Extra nadruk wordt gelegd op hygiëne en andere beschermende maatregelen om hepatitis A en B te voorkomen. 

   

  De verwachting is dat het hepatitis A-vaccin in 2018 weer op voorraad zal zijn in Nederland.

   

   

 • 24/08/2017: Hadj 2017

  De Hadj 2017 zal dit jaar van 30 augustus tot en met 4 september plaatsvinden.

  Sinds september 2012 is er in Saoedi-Arabië een uitbraak gaande van een nieuw type virus: het ‘Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus’ ofwel het MERS-virus. Het virus heeft zich ook verspreid naar andere landen in het Midden-Oosten. MERS kan een ernstige longontsteking veroorzaken. Er zijn aanwijzingen dat de dromedaris het virus bij zich kan dragen en ook kan overdragen naar mensen. Het MERS-virus is niet gemakkelijk van mens-op-mens overdraagbaar. Hoewel op dit moment de kans op besmetting met het MERS-virus voor individuele pelgrims naar de Hadj of Umrah laag is, raadt het Saoedische ministerie van Volksgezondheid met name ouderen (ouder dan 65 jaar), chronisch zieken, zwangere vrouwen en kinderen jonger dan 12 jaar aan een voorgenomen bedevaart naar Mekka en Medina (Hadj/Umrah) uit te stellen. Zie ook de website van het ministerie van Volksgezondheid van Saoedi-Arabië. Het LCR adviseert – in lijn met de Wereldgezondheidsorganisatie en het European Centre for Disease Prevention and Control - aan reizigers naar het Midden-Oosten algemene beschermende maatregelen te nemen. Zie hiervoor de LCR reizigersfolder “Reizigersinformatie voor Reizigers naar Mekka”. Vooral mensen met een zwakkere gezondheid (bijvoorbeeld door suikerziekte, hart-en vaatziekten, nierziekten, immuunstoornissen) wordt geadviseerd met hun behandelend arts te overleggen of een reis naar Mekka op dit moment wel verstandig is.

  Het ministerie van Volksgezondheid van Saudi-Arabië heeft bekend gemaakt dat de geldigheidsduur voor het verplichte geconjugeerde meningokokken ACW135Y vaccin gewijzigd is van 3 naar 5 jaar. Dit betekent dat uit het vaccinatiebewijs moet blijken dat het vaccin niet langer dan 5 jaar en niet korter dan 10 dagen voor aankomst in Saoedi-Arabië gegeven is.

  Bron: WHO

   

   

 • 03/08/2017: Geldigheidsduur verplichte meningokokkenvaccinatie Mekka gewijzigd

  Het ministerie van Volksgezondheid van Saudi-Arabië heeft bekend gemaakt dat de geldigheidsduur voor het geconjugeerde meningokokken ACW135Y vaccin gewijzigd is van 3 naar 5 jaar. Dit betekent dat uit het vaccinatiebewijs moet blijken dat het vaccin niet langer dan 5 jaar en niet korter dan 10 dagen voor aankomst in Saoedi-Arabië gegeven is.

   

   

 • 03/05/2017: Update aangepast polio vaccinatiebeleid

  Op 5 mei 2014 heeft de WHO de internationale verspreiding van het wild poliovirus een 'Public Health Event of International Concern (PHEIC) verklaard'. Dit betekent dat het een internationale volksgezondheidsbedreiging betreft en een gecoördineerde aanpak vanuit de WHO mogelijk maakt.  Vanwege een internationale verspreiding van het poliovirus geldt een aangepast vaccinatiebeleid voor reizigers die langer dan 4 weken naar Pakistan, Afghanistan en Nigeria gaan. Het poliovirus was in 2013 bijna uitgeroeid, maar heeft zich in 2014 verspreid naar meerdere landen. Om te voorkomen dat het poliovirus zich verder verspreid over de wereld moeten alle reizigers die langer dan 4 weken naar Pakistan, Afghanistan en Nigeria gaan zich laten inenten tegen polio (DTP vaccinatie). Bij vertrek uit deze landen kan worden gecontroleerd of men tegen polio is gevaccineerd. Deze vaccinatie moet bij vertrek uit deze landen niet langer dan 12 maanden geleden zijn gegeven. 


  Bron: WHO / Polio Eradication Initiative