Home LCR

 

Hieronder vindt u een overzicht van de laatste nieuwsberichten. Niet meer geldige berichten worden van de website verwijderd.


 • 16/08/2019: Wereldwijde toename van dengue

  Het aantal dengue gevallen is het afgelopen jaar wereldwijd sterk toegenomen. Dengue, ook wel knokkelkoorts genoemd, is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door het denguevirus. Het virus wordt door een beet van een besmette mug (de Aedes-mug) overgedragen. De Aedes-mug verblijft vooral in en rond de steden in de tropen. In Afrika, Azië en in Centraal- en Zuid-Amerika komt de mug voor. De mug steekt vooral overdag. 
   
  Advies aan reizigers
  Bedek de huid zoveel mogelijk. Gebruik een muggenwerend middel dat DEET bevat voor de niet-bedekte delen in gebieden waar dengue voorkomt. Zorg dat de kamers mugvrij zijn of slaap onder een intact en goed sluitend muskietennet. Er is geen vaccin voor reizigers beschikbaar. Zie voor het advies per land.


 • 11/06/2019: Hadj 2019: pelgrims naar Mekka

  Van 9 tot 15 augustus 2019 zal de jaarlijkse bedevaart van moslims naar Mekka, de Hadj, plaatsvinden. Deze samenkomst van circa 2 miljoen mensen uit meer dan 180 verschillende landen brengt risico op infectieziekten met zich mee.

  Sinds september 2012 is er in het Midden-Oosten een uitbraak gaande van het 'Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus' ofwel MERS-CoV. MERS-CoV kan een ernstige longontsteking veroorzaken. Er zijn aanwijzingen dat de dromedaris het virus bij zich kan dragen en ook kan overdragen naar mensen. MERS-CoV is niet gemakkelijk van mens-op-mens overdraagbaar.

  Is reizen naar Mekka verstandig voor u?
  Het ministerie van Volksgezondheid van Saoedi Arabië raadt met name ouderen(ouder dan 65 jaar), chronisch zieken, zwangere vrouwen en kinderen jonger dan 12 jaar aan om een bedevaart naar Mekka en Medina uit te stellen. Ook mensen met een zwakke gezondheid wordt geadviseerd met hun behandelend (huis)arts te overleggen of een reis naar Mekka op dit moment wel verstandig is. Dit zijn bijvoorbeeld mensen met suikerziekte, hart- en vaatziekten, nierziekten, immuunstoornissen.

  Moet u gevaccineerd worden?
  Om te kunnen deelnemen aan de Hadj is het verplicht om u te vaccineren tegen meningokokken. De geldigheidsduur voor het verplichte geconjugeerd vaccin (meningokokken ACW135Y) is 5 jaar. Dit betekent dat het vaccin niet langer dan 5 jaar en niet korter dan 10 dagen voor aankomst in Saoedi-Arabië gegeven is.

  Lees ook de folder ‘Reizigers naar Mekka’ en bezoek een reizigersadvies- en vaccinatie bureau bij u in de buurt.

   

   

 • 05/06/2019: Zikavirus: een update

  In 2019 is het risico om besmet te worden met het zikavirus in Midden- en Zuid-Amerika en de Cariben sterk afgenomen. Reizigers krijgen een algemeen advies om goede muggenwerende maatregelen te nemen in (sub)tropische gebieden.

   

  Zikakoorts komt voor in (sub)tropische gebieden. Het virus komt al langer voor in Afrika en Zuidoost-Azië. In 2015 heeft het zikavirus zich naar Zuid- en Midden Amerika verspreid en dit heeft toen voor grote uitbraken gezorgd. Inmiddels zijn de grootste uitbraken weer voorbij en is het virus nog wel aanwezig, maar in veel mindere mate.

   

  Zika en zwangerschap?

  Een infectie met het zikavirus kan gevaarlijk zijn voor zwangere vrouwen. Een zikavirusinfectie die is opgelopen tijdens de zwangerschap geeft een verhoogde kans op afwijkingen bij het ongeboren kind. Aan zwangere vrouwen en vrouwen met een zwangerschapswens wordt geadviseerd om naar een reizigersadvies- en vaccinatiebureau te gaan voor een persoonlijk advies. Zie voor veelgestelde vragen over zwangerschap en zika de website van het RIVM.

   

 • 03/05/2019: Update aangepast polio vaccinatiebeleid

  Op 5 mei 2014 heeft de WHO de internationale verspreiding van het wild poliovirus een 'Public Health Event of International Concern (PHEIC) verklaard'. Dit betekent dat het een internationale volksgezondheidsbedreiging betreft en een gecoördineerde aanpak vanuit de WHO mogelijk maakt.  

  Vanwege een internationale verspreiding van het poliovirus geldt een aangepast vaccinatiebeleid voor reizigers die langer dan 4 weken naar Pakistan, Afghanistan, Nigeria, Somalië en Papua Nieuw Guinnea gaan. Het poliovirus was in 2013 bijna uitgeroeid, maar heeft zich in 2014 verspreid naar meerdere landen. Om te voorkomen dat het poliovirus zich verder verspreid over de wereld moeten alle reizigers die langer dan 4 weken naar bovengenoemde landen gaan zich laten inenten tegen polio (DTP vaccinatie). Bij vertrek uit deze landen kan worden gecontroleerd of men tegen polio is gevaccineerd. Deze vaccinatie moet bij vertrek uit deze landen niet langer dan 12 maanden geleden zijn gegeven. 


  Bron: WHO / Polio Eradication Initiative

   

 • 04/06/2018: Meningokokken ACWY-vaccinatie

  Sinds 2015 is er in Nederland een geleidelijke toename van mensen die ziek worden van meningokokken type W. Om verdere verspreiding van de ziekte tegen te gaan is het RIVM, samen met de Jeugdgezondheidszorg, gestart met het vaccineren van peuters en tieners. De kans om de ziekte te krijgen is erg klein en door het vaccineren van deze twee groepen wordt deze nóg kleiner. Het is daarom niet nodig om alle kinderen te vaccineren.  

  Meningokokkenziekte is een ziekte die wordt veroorzaakt door meerdere typen meningokokkenbacteriën. Lang niet iedereen die besmet wordt met de meningokokkenbacterie wordt ziek. Meningokokken meningitis komt overal ter wereld voor. In Nederland kwam in het begin van deze eeuw vooral type C voor. Daarom worden kinderen sinds 2002 voor meningokokken C-ziekte gevaccineerd. Mede daardoor is meningokokken ziekte sindsdien in Nederland sterk afgenomen. Sinds 2015 is er een geleidelijke toename van meningokokken type W in Nederland. Daarom wordt nu overgegaan op vaccinatie tegen meningokokken A,C,W en Y.  

  Voor meer informatie over meningokokken en de aanpassing van het Rijksvaccinatieprogramma kunt u de website van het RIVM en het RVP raadplegen.

   

 • 03/08/2017: Geldigheidsduur verplichte meningokokkenvaccinatie Mekka gewijzigd

  Het ministerie van Volksgezondheid van Saudi-Arabië heeft bekend gemaakt dat de geldigheidsduur voor het geconjugeerde meningokokken ACW135Y vaccin gewijzigd is van 3 naar 5 jaar. Dit betekent dat uit het vaccinatiebewijs moet blijken dat het vaccin niet langer dan 5 jaar en niet korter dan 10 dagen voor aankomst in Saoedi-Arabië gegeven is.