Home LCR

Fotobalk.jpg


Disclaimer

Deze website geeft globale en algemene informatie over de risico’s bij reis en verblijf in (sub)tropische gebieden en over preventieve maatregelen daartegen bedoeld voor reizigers. De informatie is slechts een selectie uit de landelijke richtlijnen voor vaccinaties en malariaprofylaxe. Voor het geven van een persoonlijk advies dienen artsen en verpleegkundigen gebruik te maken van de volledige LCR richtlijnen. Deze selectie op deze website is gemaakt en wordt geactualiseerd door de artsen van het LCR.

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat er fouten of omissies in voorkomen. Het LCR wijst er nadrukkelijk op dat aan dergelijke fouten c.q. omissies geen rechten kunnen worden ontleend. Het LCR is niet aansprakelijk voor de inhoud of de betrouwbaarheid van websites waarnaar is doorgelinkt en deze websites vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de visie van het LCR. Het LCR kan niet garanderen dat deze links altijd werken. De informatie voor abonnees (o.a. huisartsen en vaccinerende instellingen) is gedetailleerder en uitsluitend rechtstreeks bij het LCR verkrijgbaar, zie www.mijnlcr.nl. Voor meer informatie en een gedetailleerd persoonlijk advies over vaccinaties, malariaprofylaxe en andere maatregelen dient u contact op te nemen met een deskundige huisarts of een vaccinatiebureau met goed opgeleid personeel. Adressen van bij het LCR aangesloten huisartsen en vaccinatiebureaus bij u in de buurt vindt u hier.

Reizigers kunnen niet voor individueel advies bij het LCR terecht.


het LCR  Contact

U kunt contact opnemen met het LCR via onderstaand correspondentieadres. Wij benadrukken dat het LCR zich primair richt op professionals werkzaam in de reizigersadvisering. Reizigers kunnen niet terecht bij het LCR voor een individueel advies. Wij raden reizigers aan contact op te nemen met een van de vaccinatiebureaus bij u in de buurt.   

Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering
Postbus 1008
1000 BA Amsterdam