Home LCR

Het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering

 

Het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR) houdt zich bezig met preventie van ziekte bij reizigers, ook wel reizigersadvisering genoemd.

Het LCR richt zich primair op de professionals die de reiziger adviseren, maar geeft soms ook adviezen aan reisbureaus en touroperators.

De belangrijkste doelstelling van het LCR is het bevorderen van kwaliteit en uniformiteit binnen de reizigersadvisering. Het LCR formuleert daartoe kwaliteitscriteria voor vaccinatiebureaus en opleidingen en stelt de landelijke richtlijnen op voor vaccinaties, malariaprofylaxe en andere beschermende maatregelen. De richtlijnen worden verspreid onder vaccinerende instellingen die bij het LCR zijn aangesloten.

Bureau LCR en Stichting LCR

Het Bureau van het LCR is het uitvoerend orgaan van de Stichting LCR en van de Brede Werkgroep Reizigersadvisering. Het Bureau is in 1996 opgericht als samenwerkingsproject van GGD Nederland en de GGD Amsterdam.

In 2001 zijn de activiteiten van het Bureau ondergebracht in een Stichting om de onafhankelijke positie van het LCR te waarborgen. Het LCR ontvangt geen subsidie en ontvangt geen geld van de farmaceutische industrie. Het LCR wordt gefinancierd door opbrengsten uit abonnementsgelden van haar gebruikers. Het bestuur van de Stichting controleert of het Bureau de juiste weg volgt bij het ontwikkelen en uitgeven van richtlijnen.

Totstandkoming protocollen en richtlijnen

De LCR-richtlijnen worden opgesteld in verschillende werkgroepen: een vaccinatiewerkgroep, een werkgroep malariaprofylaxe, een werkgroep verpleegkundigen reizigersadvisering en een kwaliteitsconsilium. In deze groepen participeren experts die al dan niet eveneens zitting hebben in de Brede Werkgroep Reizigersadvisering.

Brede Werkgroep Reizigersadvisering

De Brede Werkgroep Reizigersadvisering (BWR) vertegenwoordigt als centrale werkgroep de beroepsgroep reizigersadviseurs in Nederland. De richtlijnen die door de werkgroepen zijn opgesteld worden in de Brede Werkgroep al dan niet definitief vastgesteld. Richtlijnen worden uitsluitend gepubliceerd als ze door de Brede Werkgroep zijn geaccordeerd.

Vanwege het brede professionele draagvlak beschouwt de Inspectie voor de Gezondheidszorg de LCR-protocollen als de geldende landelijke reizigersadviezen. Ze voldoen aan de criteria van de Kwaliteitswet Zorginstellingen en zijn medebepalend voor het leveren van verantwoorde zorg op het gebied van de reizigersadvisering.

In de Brede Werkgroep zijn de volgende beroepsgroepen vertegenwoordigd: